Verslaggevers lokaal ondernemersmagazine

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Het blad verschijnt vier keer per jaar, doelgroep is vooral de ondernemers zelf. Deze leveren regelmatig informatie voor artikelen.
Functiebeschrijving 
De verslaggever schrijft over ondernemen, maar ook over kunst en cultuur in de regio.
Gevraagd 
Gezocht worden kandidaten met een vaardige pen, die contactueel sterk zijn en initiatiefrijk. Zijn goed bekend met Delft en woonachtig in de omgeving. Hebben bij voorkeur enige ervaring binnen de lokale pers. Gesprekken staan gepland voor begin juli. Aantal uren in overleg. Reacties graag uitsluitend inclusief uurtarief.
Geboden 
Aantal uren in overleg. Reacties graag uitsluitend inclusief uurtarief.