Vacatures Search & Co Groep

Redactie & Co is onderdeel van de Search & Co Groep met vacatures in onder meer communicatie, marketing, hrm en management support. Hier vind je een overzicht.

Voor de gemeente Overbetuwe zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). In samenwerking met de P&O-collega’s ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, actualiseren, uitvoeren van en adviseren over (onderdelen van) het P&O-beleid. Je adviseert, ondersteunt en bent een sparringpartner voor een aantal teammanagers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van personeel en organisatie. Tevens informeer, ondersteun en adviseer je medewerkers van de betrokken teams over personele situaties. Verder draag je het personeels- en organisatiebeleid uit en je zorgt voor...
Voor een van onze opdrachtgevers, een goede doelen organsiatie, zijn wij op zoek naar een zelfstandige en gestructureerde Senior HR Adviseur / Recruiter. Als HR adviseur/recruiter maak je deel uit van het driekoppige HR & Operations team. Je signaleert ontwikkelingen, knelpunten en (praktische) behoeften op HR-vlak en initieert op basis hiervan voorstellen en beleidsstukken. Je adviseert en coacht leidinggevenden bij het juist uitvoeren van ziekteverzuim, functionerings vraagstukken en het toepassen van arbeidsvoorwaarden, procedures, wet- en regelgeving. Je neemt verantwoordelijk voor...
Voor Werkorganisatie Druten Wijchen zoekt pzSearch een casemanager/ coach verzuim (interim). Er is een start gemaakt met een pilot 'medewerkerkracht, geef het door'. De medewerker moet in deze het initiatief nemen om met zijn manager te bespreken hoe het gaat en wat hij nodig heeft om nu en in de toekomst een goede arbeidsprestatie neer te zetten. In deze rol (10 uur p/week) coach jij tien teams bij verzuim en verzuimbegeleiding (voor max. de eerste vier weken). Je leert de teams verantwoordelijkheid te dragen voor een gezamenlijk resultaat. Je bent verantwoordelijk voor een up to date...
Voor de gemeente Altena zoekt pzSearch een P&O adviseur (detachering). Gedurende deze periode werk je samen met een aantal teams en lever je een waardevolle bijdrage door coach en adviseur te zijn als het gaat om alle P&O gerelateerde vraagstukken. Je speelt in op de vraag en behoefte van de teams en zet dit om in resultaatgerichte acties en het verbeteren van de processen. Verder bouw je mee aan de verdere professionalisering van het team P&O. Je werkt samen met de medewerker P&O en zorgt voor een optimale dienstverlening. Tevens schrijf je het plan garantiebanen en je...
Voor de gemeente Woerden zoekt Communicatie & Co een allround communicatieadviseur. Je geeft communicatieadvies aan beleidsmedewerkers en bestuurders en je helpt de beleidsmedewerkers deze plannen uit te voeren. Het begeleiden van (online) participatietrajecten en het opzetten van (social media) campagnes kan onderdeel uitmaken van je werkzaamheden. Je draait mee in de pool van adviseurs die drie keer per week een omgevingsbeeld (TamTam) maken, zodat de hele organisatie weet wat er speelt in de (sociale) media en daarop kan anticiperen. Het zwaartepunt van je werkzaamheden zal op het...
Voor Waterschap Vechtstromen zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie Vechtstromen. Je geeft vanuit een vastgestelde communicatievisie vorm aan de projectcommunicatie binnen de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de communicatie van alle projecten in het Overijsselse Vechtdal (in het gebied tussen Ommen en de Duitse grens). Je adviseert projectleiders omtrent de communicatie, stelt communicatiestrategieën/ -plannen op en coördineert de uitvoering hiervan. Daarnaast geef je uitvoering aan het jaarplan projectcommunicatie dat is opgesteld. Je werkt veel samen met...
Voor de gemeente Westland zoekt pzSearch een adviseur Mobiliteit & Ontwikkeling (interim). Je bent de spil in de organisatie als het gaat om leren en loopbaan. Je geeft zowel beleidsmatig als praktisch vorm en uitvoering aan de professionele leeromgeving binnen de gemeente. Je denkt met het management mee over hoe de organisatie- of clusterdoelstellingen vertaald kunnen worden naar leer- en ontwikkelinterventies. Je bent hierbij een gesprekspartner die zowel de verbetering van resultaten als de groei van mens en organisatie in het oog houdt. Met belanghebbenden binnen een thema (leerlijn...
Voor de gemeente Utrecht zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Wervengebied. Om de werven voor nu en de toekomst te behouden werkt de gemeente, met o.a. de keldereigenaren, aan het programma Werven om dit erfgoed weer in goede staat terug te brengen en te houden. In het voorjaar van 2021 volgt hiervoor een plan dat de leidraad vormt voor de komende jaren. Je gaat aan de slag voor dit programma. Je komt te werken bij het Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) binnen de gemeente. Samen met vooral de programmacommunicatieadviseur en in samenspraak met de omgevingsmanagers,...
Voor de gemeente Westerveld zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Het accent van jouw werkzaamheden liggen op het fysiek domein en digitale communicatie. Hieronder vallen o.a. de onderwerpen als duurzaamheid, RES, ruimtelijke ontwikkeling, gaswinning, omgevingswet/-visie en openbare ruimte. Daarnaast houd je je ook bezig met onderdelen als cultuurbeleid, monumentenbeleid, archeologie en UNESCO. Na een aantal maanden zal het accent in de opdracht wijzigen in sociaal domein en duurzame landbouw en natuur. Je adviseert zodoende het bestuur, het management en de (beleids)...
Voor de Nationale Ombudsman zoekt Communicatie & Co een corporate communicatieadviseur. Samen met de collega’s van persvoorlichting en content ben je verantwoordelijk voor alle communicatieactiviteiten. Het is aan jou om de onderlinge samenhang tussen alle activiteiten te bewaken; je zorgt voor een goede planning door het jaar heen. Daarnaast ben je communicatieadviseur op een verscheidenheid aan corporate projecten (o.a. jaarverslag, de Ombudsagenda en online communities zoals de Raadbaak). Je ondersteunt die projecten niet alleen op strategisch niveau, maar je bent ook verantwoordelijk...
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt paSearch een secretaresse (interim). Je gaat aan de slag voor de afdelingen Support en Stadswinkel. Je ondersteunt de afdelingshoofden Esther ter Horst en Marco Schermer. Procesondersteuning van het portefeuillehoudersoverleg en het project verkiezingen (maart 2021) is ook een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Verder ga je je bezighouden met het beheer van de agenda’s van de twee afdelingshoofden en organiseer je op eigen initiatief de daartoe benodigde voorbereiding en vervolgacties. Je bereidt afdelings- en projectvergaderingen voor en je maakt een...
Voor de gemeente Westland zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sociaal Domein. Je gaat aan de slag voor het cluster Bedrijfsvoering. Je bent in deze rol een ervaren communicatieadviseur die een stevige gesprekspartner is voor het managementteam en de ambtelijke organisatie. Je denkt ‘van buiten naar binnen’ en vertaalt dit in strategische en concrete adviezen gericht op communicatie en burgerparticipatie. Jouw duidelijke, maar brede, visie op het gebied van communicatie zorgt voor de juiste vertaling naar een communicatiebeleid. Je adviseert over omvangrijke projecten op...
Voor de gemeente Rotterdam zoekt Marketing & Co een online projectleider Omgevingswet (intern). Voor de informatievoorziening naar de interne organisatie t.b.v. de Omgevingswet beoogt de gemeente een online platform, waar enerzijds feitelijke informatie te vinden is over de wet, maar met behulp van casuïstiek van elkaar geleerd kan worden. Je zet de strategie en het plan op voor de uitvoering van het platform. Je stuurt communicatiebureaus op (UX) design aan en het webbureau op development. Verder zet je campagnes op en je voert deze uit. Ook verzorg je de coördinatie en de uitvoering...
Voor de Nederlandse Spoorwegen zoekt creatieven.com een digital Product Designer / UX-designer. Je bent de schakel tussen Business en IT; je gaat aan de slag voor het organisatieonderdeel ComIT. Je hebt een veelzijdig takenpakket, van conceptontwikkeling tot detailuitwerking. Je werkt in een agile omgeving aan online applicaties en integreert het klantperspectief in de producten en dienstverlening van NS. Tevens doe je zelfstandig voorstellen om bestaande applicaties te verbeteren en je hebt een visie en rationale achter je ontwerp. Je ontwerpt vanuit een integraal perspectief en stelt graag...
Voor de gemeente Amsterdam zoekt Marketing & Co een campagne marketeer. Je kunt ingezet worden op verschillende thema's; bv. in het sociale of ruimtelijke domein, veiligheid, dienstverlening, gezondheid of op coronacampagnes. Je ontwikkelt impactvolle publiekscampagnes met heldere gedrags- of kennisdoelstellingen. Je geeft leiding aan de productie van deelcampagnes en middelen binnen een vastgestelde strategie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inzet van o.a. social, print, outdoor, activaties richting doelgroepen, onderzoek of evaluatie. Je adviseert over doelgroep, bereik...