Redacteur

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor ZonMw zoekt Redactie & Co een redacteur.
Functiebeschrijving 
In de tweede helft van 2020 worden de subsidieprogramma’s van het cluster Translationeel Onderzoek in de periode 2008-2020 geëvalueerd. Een commissie van onafhankelijke wetenschappers zal het evaluatierapport van een extern bureau gebruiken om te komen tot een oordeel over wat de translationele programma’s de medische wetenschap, artsen en patiënten hebben opgeleverd. In deze rol ondersteun je de onafhankelijke commissie en lever je een eindrapportage op van hun oordeel. De opdracht behelst het (digitaal) bijwonen van twee vergaderingen inclusief notuleren, overleggen met de voorzitter van de commissie en het schrijven van de eindrapportage met drie correctierondes. Het rapport moet in december 2020 worden opgeleverd.
Gevraagd 
Gezocht wordt een redacteur (WO - bij voorkeur in de richting (bio)medische wetenschap) met minimaal tien jaar ervaring met wetenschapsjournalistiek en het schrijven van beleidsplannen, zakelijke teksten en/of andere beleidsinhoudelijke strategische documenten. Het liefst heb je minimaal vijf jaar ervaring in de afgelopen acht jaar in en/of met de sector (bio)medische wetenschap. Verder kan je begrijpelijk/ toegankelijk schrijven en strategisch denken. Ook heb je snel begrip van complexe onderwerpen, oog voor details en deadlines en ben je flexibel en resultaatgericht.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden tot en met 15 december 2020, voor maximaal in totaal 120 uur. 0 tot 24 uur per week. Aanvang: 1 augustus 2020. Tarief in overleg.