Gratis management coach bij werving en selectie

AMSTERDAM, 8 januari 2007 - Om nieuwe medewerkers sneller te laten bijdragen aan de doelstellingen van uw organisatie, biedt Redactie & Co vanaf heden een gratis management coach voor kandidaten die worden geplaatst in een leidinggevende functie.

De praktijk leert dat nieuwe managers veel sneller tot resultaten komen wanneer zij in de eerste twee maanden na de start worden ondersteund door een professionele coach.

Redactie & Co hoopt op deze wijze actief bij te dragen aan het succes van haar opdrachtgevers én haar kandidaten.

De management coaching wordt uitgevoerd door specialisten van onafhankelijke bureaus, onder meer Your Coach extern onder leiding van Vivienne Feitsma. De coaching is met ingang van heden een integraal onderdeel van het werving- en selectietraject voor leidinggevenden.

Your Coach biedt de nieuwe medewerker drie sessies van ieder anderhalf uur aan. Daarbij wordt op basis van het persoonlijke profiel van de nieuwe medewerker, gecombineerd met de wensen en eisen van u als nieuwe werkgever, actief gewerkt aan de integratie, acceptatie en gewenste wijze van leidinggeven.

Voor de coaching brengt Redactie & Co géén extra kosten in rekening. De tegenwaarde van 1.500 euro is een integraal onderdeel van het honorarium.

Voor kandidaten van deze bureaus die starten in een niet-leidinggevende positie, wordt de coaching desgewenst aangeboden tegen deze kostprijs.

Noot voor de redactie (niet ter publicatie)

Meer informatie over deze nieuwe service is te verkrijgen bij Maurice van Uden, algemeen directeur van Redactie & Co (020 521 8700 of maurice@redactieco.nl).