Communicatiemedewerker (energie)

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de gemeente Nieuwegein zoekt Redactie & Co een communicatiemedewerker (energie).
Functiebeschrijving 
Nieuwegein wil Energieneutraal zijn in 2040. Daarvoor werkt de gemeente samen met inwoners aan de zogenoemde ‘Transitievisie warmte’. Voor de verduurzaming van de stadsverwarming zijn twee projecten in voorbereiding: het Lean-onderzoek naar aardwarmte (geothermie) door Warmtebron Utrecht (WBU) en het plaatsen van een warmtebuffer bij het Warmteoverdracht Station(WOS) door Eneco in Nieuwegein-Noord. Voor deze projecten zijn haalbaarheidsstudies uitgevoerd. Het college start vanaf begin september t/m oktober het omgevingsproces met diverse stadsgesprekken, en vervolgens zal er besluitvorming worden voorbereid. In september en oktober zal er een intensief communicatie- en participatietraject plaatsvinden, met als belangrijk onderdeel: de Nieuwegeinse Warmteweken vanaf 28 september tot en met 16 oktober. Je werkt mee aan het opzetten van de strategische lijn, maar houdt je vooral bezig met de uitvoering (o.a. schrijven nieuwsberichten, coördineren/ begeleiden van on- en offline middelen incl. eindredactie). Je denkt bovendien actief mee over de inzet van on- en offline participatietools en gespreksvormen. In voorkomende gevallen adviseer je ook een wethouder.
Gevraagd 
Gezocht wordt een medewerker (HBO Communicatie) met minimaal drie jaar ervaring in de afgelopen vijf jaar binnen een overheidsinstelling. Je hebt ervaring met de inzet van online participatietools. Ook heb je minimaal twee jaar ervaring met het opzetten en uitvoeren van communicatie- en participatietrajecten op het gebied van duurzame warmtevoorziening/ duurzaamheid. Verder heb je ervaring met inwonersparticipatie en met het online platform Mett. Je werkt op tactisch niveau, maar met een strategische insteek. Daarnaast ben je organisatiesensitief, creatief en kwaliteitsgericht. En tenslotte heb je gevoel voor politieke verhoudingen en kan je goed plannen, organiseren en samenwerken. Reageren is helaas niet meer mogelijk.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van vier maanden. Verlenging met vier maanden is mogelijk. 20 uur per week. Startdatum: 7 september 2020. Maximale uurtarief: 70,- euro (ex. btw/ incl. alle verdere reis- en onkosten).