Adviserende contentmanager

Deze vacature is al ingevuld. Klik op 'vacatures' voor het actuele overzicht.
Voor de Provincie Utrecht zoekt Redactie & Co een adviserende contentmanager.
Functiebeschrijving 
Je gaat aan de slag voor de afdeling Statengriffie. De griffie bestaat uit zeven medewerkers die de ondersteuning van Provinciale Staten (PS) in de volle breedte verzorgen. Je gaat je bezighouden met de in- en externe communicatie en je onderhoudt de contacten met de media. Onderdelen zijn o.a. advertorials in de huis-aan-huisbladen, impressies van vergaderingen, hoorzittingen en werkbezoeken via nieuwsberichten, Facebook, Twitter en LinkedIn, woordvoering, het up to date houden van de digitale middelen, het leveren van een bijdrage aan activiteiten voor scholieren en het ontvangen van gasten voor Provinciale Staten. Naast de reguliere werkzaamheden vraagt de Omgevingsvisie in deze periode ook de aandacht. Er moeten hoorzittingen georganiseerd worden en contact worden opgebouwd met gemeenten en hun inwoners. Dit doe je in overleg met de Commissie Omgevingsvisie, de klankbordgroep communicatie van PS en betrokken ambtenaren. Daarnaast is een grote klus de organisatie van de eerste uitreiking van de Bakhuis-Wolters onderscheiding. Enige administratieve werkzaamheden horen ook bij de opdracht.
Gevraagd 
Gezocht wordt een adviseur (HBO Communicatie/ Journalistiek) met minimaal drie jaar ervaring in een financiële omgeving in afgelopen zeven jaar. Je hebt minimaal drie jaar ervaring in een politiek-/bestuurlijke omgeving in de afgelopen vijf jaar. Verder heb je zowel ervaring met in- als externe communicatie. Ook heb je in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar de social media verzorgd voor bestuurders en heb je ervaring met het organiseren van evenementen en (educatieve) bijeenkomsten. En je hebt ervaring met het maken van diverse eigentijdse communicatiemiddelen; waaronder filmpjes ter profilering van volksvertegenwoordiging.
Geboden 
Middels een aanbesteding wordt een tijdelijke opdracht aangeboden voor de duur van viereneenhalve maand. Verlenging is niet mogelijk. Het betreft een tijdelijke opdracht ter vervanging van een collega die een tijdelijke opdracht elders binnen de organisatie gaat vervullen. 32 uur per week. Starten: 1 oktober 2020. Tarief in overleg.