Laadpas ook na 2027 nog in gebruik

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
Willen we in de toekomst het gehele Europese wagenpark op elektriciteit hebben rijden, dan moet er nog het nodige aan de weg worden getimmerd. Gelukkig heeft het Europees Parlement deze zomer de verordening voor alternatieve brandstoffeninfrastructuur, ook wel afgekort tot AFIR, goedgekeurd. Over de lokale invulling moet nog worden onderhandeld met de lidstaten.  Het is wel duidelijk dat er flink gaat worden geïnvesteerd in de infrastructuur voor elektrisch rijden. Zo moet er...