Europese banken | ECB aan zet

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
S&P Global vreest dat nieuw beleid van de ECB Europese banken onder druk kan zetten. De Europese Centrale Bank (ECB) is onlangs begonnen met een herziening van haar operationele kader en verwacht die in het voorjaar van 2024 af te ronden. Hieronder valt ook het vaststellen van de minimumreserveverplichtingen voor banken. Momenteel is de reserveverplichting 1%; die vertegenwoordigt het aandeel van deposito’s,...