Beurs & Economie | De trans-Atlantische spread

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
De Amerikaanse kapitaalmarktrente staat op het hoogste niveau in zestien jaar, maar van paniek is geen sprake. Sterker nog, de risicopremie van Amerikaanse aandelen is net zo laag als zestien jaar geleden. De sterke stijging van de trans-Atlantische spread is het gespreksonderwerp van obligatiespecialisten. Het renteverschil tussen Amerikaanse Treasuries en Duitse Bunds, in de eurozone de graadmeter voor lan...