Verborgen armoede onder freelance journalisten: wel werk, toch niet rondkomen

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
Met relatief lage tarieven, een gierende inflatie en nieuwe belastingregels die het freelancen effectief minder lonend maken, groeit de kans dat een deel van de freelance journalisten in armoede terechtkomt. Vaak buiten het zicht van de omgeving en het…