NVJ verwerkt afspraken Werkcode DPG Media en cao Publieke Omroep in Indexatietool voor freelancers

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
De NVJ heeft zijn indexatietool voor freelancers aangepast. In de tool zijn nu ook afspraken uit de Werkcode tussen DPG Media en de NVJ verwerkt, evenals afspraken uit de cao Publieke Omroep 2022-2023. Ook de nieuwe indexatiecijfers zijn in de indexatietool…