Noodfondsen NVJ en Auteursbond helpen freelancers die financieel geraakt zijn door corona

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
De NVJ en de Auteursbond hebben ieder een noodfonds opgericht voor freelance journalisten die financieel geraakt zijn door de coronacrisis. Met een aanvraag bij het NVJ Noodfonds of het Steunfonds van de Auteursbond kunnen freelancers misgelopen inkomsten…