Taaltip: Hij zinde / zon op wraak

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
'Hij zon op wraak' is juist. Het werkwoord zinnen heeft een sterke vervoeging (zon - gezonnen) in de betekenis 'peinzen (over), de gedachten richten op'. Het is dus 'Hij zon op wraak' en 'We hebben lang op een oplossing gezonnen'.