NRC blundert met jaaroverzichten freelancers

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
Een deel van de freelancers dat werkzaam is voor NRC Media heeft woensdag jaaroverzichten van een andere freelancer ontvangen. Door een fout bij de financiële administratie zijn de overzichten met ontvangen honoraria over 2019, met daarop belangrijke…