Freelancers werken onder het minimumloon en - tegen beter weten in - soms zelfs voor niets

Welkom bij Redactie & Co - bureau voor werken in de media.
Neem een kijkje op onze website!
De tarieven die aan freelance (foto)journalisten worden betaald zijn zo laag dat in 2018 het grootste deel onder het minimumloon verdient. Dat blijkt uit de 'Monitor Freelancers en Media 2018', een mediabreed brancheonderzoek dat vandaag in Nieuwspoort…